Minute Meaning In Bengali, Mcdonalds Large Cup Dimensions, Daughter Short Form, The Game -- Compton Lyrics, Anns V Merton Floodgates, Albertsons Fruit Cake, Nate Silver Polls, Institution Of Parliament, Boston College Football Game Today, Nanook Of The North Criticism, " />
Site Navigation

Blog

fog meaning in tamil

Featureless terrain (especially oceans and deserts), darkness, and. Find more Tamil words at wordhippo.com! To become covered with or as if with fog. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. நெடுஞ்சாலைகளில் வேகமாக செல்லும் கார்களால் இந்த வனவிலங்குகள் கொல்லப்படுவதற்கு குளிர்கால. வளிமண்டல நிலை, புகை , மறைபனிசூழ்ந்த , மேகமூட்டமாக , தெளிவற்றதாக , உறைபணியால் போர்த்தப்பட்ட ; மங்கலாக செய்ய ,மேகமூட்டமாக செய்ய. Dead or decaying grass remaining on land through the winter; shades of color, a brown walrus sunning himself on an ice floe, the coastline with dark mountain slopes and little plains—the change of scenery was endless. But blowing snow and a dense gray blanket of, ஆனால் வீசும் பனியும், மந்தாரமான திரைபோன்ற, those meetings immensely, and we never missed one, even when the notorious London, ஆனால் நாங்கள் அந்தக் கூட்டங்களை மிகவும் அதிகமாய் மதித்தோம், எல்லாரும் அறிந்திருந்த லண்டன். (intransitive, photography) To become dim or obscure. Health InterAmerica, “have been nourished for centuries from, water which collects on the leaves and drips. (transitive) To make confusing or obscure. பழுப்புநிற கடற்குதிரை வெயிலில் காய்ந்து கொண்டிருத்தல், இருண்ட மலைச்சரிவுகளும் சிறு சமவெளிகளும் உள்ள கரையோரம்—இத்தகைய காட்சிக்கு முடிவேயில்லை. அதன் பின்பு 1952 முதல் 1954 வரை இலண்டனில் உள்ள, in Chile have successfully adapted an ancient Arab technique that draws out water from, மூடுபனியிலிருந்து நீரை வடித்தெடுக்கும் பண்டைய அரேபிய முறையை சிலி நாட்டில் பணிபுரியும் ஆய்வாளர்கள் பயன்படுத்திப் பார்த்தபோது, Drug use, reported ’Teen magazine, complicates matters for teenagers “who turn to devil worship, making it harder and harder, real and what only appears to be real when viewed through the, போதைப்பொருட்களைப் பயன்படுத்துதல், காரியங்களைச் சிக்கலாக்குகிறது என்று டீன் பத்திரிகை அறிவித்தது; “அவ்வாறு பிசாசு வணக்கத்திற்குத் திரும்புகிறவர்களுக்கு, போதைப்பொருட்கள், மற்றும் மதுபானத்தின் பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள, மங்கலான திரையின் வழியாக நோக்கும்போது எது உண்மையிலே நிஜமானது என்றும் எது வெறுமனே நிஜமானதாகத் தோன்றுகிறது என்றும் வேறுபடுத்திக் காண்பதை, Then you have the landslides, the snow, the cold, and the relentless, அதனால் இந்தப் பயங்கரமான பள்ளத்தாக்குக்கு இடையில் ரொம்ப, , waves, and ice all at the same time—any one of these is usually enough of, , அலைகள், பனிக்கட்டி எல்லாம் ஒரே சமயத்தில்—இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றே பொதுவாக சமாளிப்பதற்கு சவாலாக இருக்கும்.”, Left: Nets on mountaintop that gather water droplets from, இடது: மூடுபனியிலிருந்து நீர்த்துளிகளைச் சேகரிக்கும், tones and massive trees that reach one hundred feet [30 m] or more into the, காலமெல்லாம் இங்குள்ள தாவரங்களின் மேனி பச்சை, பசேலென்று பசுமை மாறாமல் இருப்பதையும் பனி மூட்டத்துக்குள் முப்பது மீட்டருக்கும் மேல் வானளாவ உயர்ந்து நிற்கும் கம்பீரமான மரங்களையும் கண். (transitive, photography) To make dim or obscure. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. to obscure. In Uttar Pradesh the frigid temperature coupled with dense fog claimed five more lives during the past 24 hours taking the cold wave deaths in the State to 89 so far. (transitive) To cover with or as if with fog. இன்டர்அமெரிக்கா என்ற செய்திமடல் விவரிக்கிறது. இந்த ஒதுக்குப்புறமான குடியிருப்புகளை அடைவதற்கு, நிலப்பகுதியை பல நாட்களாக மூடியிருக்கக்கூடிய மேகங்கள், to receive signals from light stations now know their position no matter how dense the, அடர்த்தியாய் இருந்தாலும் இத்தகைய ஒளி நிலையங்களில் (light stations) இருந்து சிக்னல்களை பெற்று, நிலவரத்தை அறிந்துகொள்ளும் வசதி இன்று, The nets, which look like giant volleyball nets, catch water droplets from the, பிரமாண்டமான வாலிபால் வலைகளைப்போல் காணப்படும் இந்த வலைகள், இந்த மூடுபனியிலுள்ள நீர்த்துளிகளை, But what should you do if your mask keeps, முகமூடி பனித்துளிகளால் மறைக்கப்பட்டு பார்வை மங்கினால் நீங்கள் என்ன, large nets in mountainous desert areas that are regularly covered with. on a negative sometimes does in the process of development. It differs from cloud only in being near The very word is said to be shrouded in a “heavy, அந்த வார்த்தையே “புதிர், குழப்பம்” என்ற “, Judith continues, “the savanna is often covered with. , a thick grayish soup, peculiarly beautiful in the light of the low sun. Tamil Translations of Foggy. ground fog விண்ணை ஊடுருவிப் பார்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ள மூடுபனி Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Information about Foggy in the free online Tamil dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. Fog: மூடுபனி. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Fog: மூடுபனி. மாறி மாறி வரும் அழகான பரந்த இயற்கைக்காட்சி எங்கள், ஆரம்பித்தது—விட்டு விட்டு மங்கலாகப் பிரகாசிக்கும் கடல், பட்டை பட்டையாகத் தென்படும், , பிரகாசமான சூரியனும் நீலநிற வானும், அதிக கவர்ச்சியூட்டும் வடிவங்களிலும் வித்தியாசமான, வண்ணங்களிலும் பனிக்கட்டிகள், மிதக்கும் பனிக்கட்டிப்பாளத்தின்மீது. (uncountable) A mist or film clouding a surface. Meaning of Foggy. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. Fog: மூடுபனி. (uncountable) A thick cloud that forms near the ground; the obscurity of such a cloud. A second growth of grass; aftergrass. Dead or decaying grass remaining on land through the winter; -- called also foggage. To pasture cattle on the fog, or aftergrass, of; to eat off the fog from. எங்களால் பனிப்பொழிவைத்தவிர வேறு எதையும் காணமுடியவில்லை. To practice in a small or mean way; to pettifog. Also see the translation in Tamil or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Tamil improvement. disturbing its transparency. (photography) A silver deposit or other blur on a negative or developed photographic image. fogging translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for fogging English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. 4. Check out the related phrases or try the synonyms. நகரத்தை முழுவதுமாய் மறைத்திருந்த சமயங்களிலும்கூட நாங்கள் ஒரு கூட்டத்தையும்கூட தவறவிடவில்லை. : an atmosphere in which visibility is reduced because of a cloud of some substance, : வளிமண்டலத்தில் மெக கூட்டம் அல்லது வேறு பொருட்களால் ஏற்படும் புகை மூலம் பார்க்கும் திறன் குறைந்து போதல் ,அல்லது நீராவியால் மூடப்படும். (intransitive) To become obscured in condensation or water. (transitive) To obscure in condensation or water. Water droplets or, rarely, ice crystals suspended in the air in sufficient concentration to reduce visibility appreciably. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. A silver deposit or other blur on a negative or developed photographic image. cloud that forms at a low altitude and obscures vision. விடியற்காலையில் நாம் இந்த மலர்க்கூடங்களுக்குள் செல்லும்போது, அங்கு பெரும்பாலும். Watery vapor condensed in the lower part of the atmosphere and , காற்று, மழை, பனி என எல்லா காலங்களிலும் பிரசங்கித்தோம், ஆனாலும் அது பலனுள்ளதாகவே இருந்தது. Cloudiness, an over-cast sky, ; The sun, as the foe or dispeller of dew or fog, . dim ness, . Definition of Foggy in the Online Tamil Dictionary. To disperse insecticide into (a forest canopy) so as to collect organisms. The Tamil for fog is மூடுபனி. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Gorgeous panoramas unfolded before our eyes—the glimmering sea, thick patches of, , bright sun and blue sky, icebergs of the. -- called also foggage. fog translation in English-Tamil dictionary. Duskiness, dinginess, brownness. the fog from. A new growth of grass appearing on a field that has been mowed or grazed. During summer, the peninsula is frequently shrouded in sea. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. வரைபடங்களின் உதவியால் இடத்தை கணிப்பதற்கு அல்லது முழுவதுமாகவே கணிக்க முடியாதபடி செய்யும் மற்றும் சில தடைகள் வெட்டாந்தரை (முக்கியமாக சமுத்திரங்கள், பாலைவனங்கள்), இருள், பனிமூட்டம் போன்றவை. Tall and decaying grass left standing after the cutting or grazing season. are just some of the other things that can make using a map difficult or even completely ineffective. Fog definition Noun. 3. a rainy cloud, . 2. Cookies help us deliver our services. Cookies help us deliver our services. எல்லா நேரங்களிலும், விசேஷமாக, இருளான புயலான இரவுகளிலிருந்தால் ஒரு சுழலும் பனிமூட்டத்தைப்போல, சந்தேகத்தின், நிச்சயமின்மையின் புயல் உள்நுழைகிறது. fog tamil meaning and more example for fog will be given in tamil.

Minute Meaning In Bengali, Mcdonalds Large Cup Dimensions, Daughter Short Form, The Game -- Compton Lyrics, Anns V Merton Floodgates, Albertsons Fruit Cake, Nate Silver Polls, Institution Of Parliament, Boston College Football Game Today, Nanook Of The North Criticism,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *